nieuws

Adviseur en verzekeraar: bereid u voor op de BeZaVa!

Schade

Adviseur en verzekeraar: bereid u voor op de BeZaVa!

Ik ken maar weinig adviseurs en verzekeraars die brood zien in het verzekeren van het Ziektewet eigenrisicodragerschap. Een veel gehoord argument: ‘bij kleine werkgevers is het premieverschil met UWV te klein en grote werkgevers zullen de lasten zelf dragen’. Producten worden mondjesmaat ontwikkeld en de gevolgen zijn niet duidelijk voor veel adviseurs. Maar betekent dit dat werkgevers geen behoefte hebben aan advies? Gezien de complexiteit zullen veel werkgevers u om advies vragen. Het lijkt of iedereen op elkaar wacht.

Ter verduidelijking. Iemand die ziek uit dienst gaat bij een werkgever (einde contract) krijgt van UWV een Ziektewet uitkering en daarna mogelijk een WGA uitkering. Dit noemen we ZW-flex en WGA-flex.

Op 1 januari 2013 is de BeZaVa, de wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid vangnetters,  in werking getreden. 1 januari 2014 is de datum waarop de gevolgen echt zichtbaar gaan worden. De gevolgen raken niet alleen de Ziektewet, maar ook de WGA. Om te beginnen wijzigt de indeling van werkgevers: momenteel ben je OF een kleine OF een grote werkgever. Vanaf 2014 worden 3 categorieën onderscheiden, voor zowel de Ziektewet als de WGA.

Kleine werkgevers
Voor kleine werkgevers, met een loonsom die lager  is dan ongeveer € 300.000, geldt een sectoraal bepaalde premie voor de Ziektewet-flex, de WGA-flex en de WGA-vast vanaf 2014. Mocht een kleine werkgever overwegen uit te treden, dan blijven zowel de ZW als WGA staartlasten (lopende uitkeringen) voor rekening van UWV. Met andere woorden: geen inlooprisico voor de werkgever en verzekeraar. Uittreden voor het WGA-flex risico kan nog niet tot 2016. Dit geldt overigens voor alle werkgevers.

Grote werkgevers
Grote werkgevers, met een loonsom van meer dan ongeveer 3 miljoen euro, gaan een volledig gedifferentieerde premie voor de Ziektewet en de WGA (vast en flex) betalen. Maar ook hier is er de keuze om uit te treden. Het advies bij grote ondernemingen is anders dan bij kleine. Het aantal flexwerkers en de reeds ingegane uitkeringen moeten in het advies worden meegenomen. Voor wat betreft de staartlasten: voor de Ziektewet mogen deze worden achtergelaten, voor WGA-vast niet.

Wees voorbereid op de vragen
Tenslotte de groep middelgrote werkgevers. Hier wordt het pas echt adviesgevoelig. Bij een ‘kleine middelgrote werkgever’, wordt de premie (ZW, WGA-vast en WGA-flex) voor een groot deel sectoraal bepaald en voor een klein deel individueel. Bij een ‘grote middelgrote werkgever’ wordt de premie voor een klein deel sectoraal bepaald en voor een groot deel individueel. Bent u er nog? Dit wordt berekend aan de hand van de volgende module:

61654_0.png

 

 

 

En als een middelgrote werkgever wil uittreden? Dan wordt het pas echt leuk! Wees voorbereid op de vragen die komen. Want die komen snel.

Reageer op dit artikel