nieuws

Resultaat vangt lagere zorgpremie op

Schade

Resultaat vangt lagere zorgpremie op

Berekeningen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) laten zien dat de gemiddelde zorgpremie in 2013 met € 13 licht is afgenomen. De Zorgautoriteit wijt dit aan de scherpe zorginkoop door zorgverzekeraars. "Zonder de inspanning van verzekeraars had elke verzekerde dit jaar € 117 meer moeten betalen aan de zorg."

Tegenover de door verzekeraars gerealiseerde besparing van in totaal € 117 per zorgverzekerde stonden de pakketmaatregelen van de overheid en de jaarlijkse stijging van het zorggebruik. Hierdoor ging de premie weer gemiddeld met € 104 omhoog.
Minder premie, minder winst
De NZa verwacht dat de zorgpremie volgend jaar verder zal dalen. "Onder andere door de scherpe zorginkoop hebben de zorgverzekeraars dit jaar naar verwachting opnieuw meevallende resultaten. Dit geeft hen de mogelijkheid om nog meer onderscheid te maken tussen de polissen voor 2014. Zorgverzekeraars kunnen de opbrengsten bijvoorbeeld gebruiken om de zorgpremies verder te verlagen." Dat staat echter haaks op de situatie die bestuursvoorzitter Willem van Duin vanmorgen schetste tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers van Achmea. "Onze zorgactiviteiten laten een stabiele operationele ontwikkeling zien. Het resultaat is echter lager dan vorig jaar, omdat we de zorgverzekeringspremies niet hebben verhoogd, ondanks een stijging van de kosten voor de zorg".
Markt volgt DSW
Achmea is met ruim vijf miljoen verzekerden de grootste zorgverzekeraar van ons land. Sinds de introductie van de basisverzekering in 2006 is het echter de relatief kleine zorgverzekeraar DSW die min of meer de zorgpremie bepaalt. Het is inmiddels traditie dat de zorgverzekeraar uit Schiedam als eerste met de nieuwe zorgpremie naar buiten komt, en daarmee de toon zet voor de rest van de markt. Dit jaar voerde DSW geen premieverhoging door voor de basisverzekering terwijl het ministerie van VWS uitging van een gemiddelde stijging van € 20 op jaarbasis. Daarop bleef ook bij de grote Achmea-labels de premie voor basisverzekering gelijk aan die van 2012. Een besluit dat, zo blijkt nu, ten koste gaat van het, overigens nog steeds positieve, financiële eindresultaat.

Reageer op dit artikel