nieuws

Overleg brandregresregeling leidt niet tot uitstel

Schade

Overleg brandregresregeling leidt niet tot uitstel

Het overleg dat de VNAB de afgelopen periode heeft gevoerd met het Verbond van Verzekeraars over de invoering van de Bedrijfsregeling Brandregres 2014 heeft niet geleid tot een oplossing. Het ziet er dus op dit moment naar uit dat de nieuwe regeling per 1 januari wordt ingevoerd, ondanks de bezwaren die veel makelaarsleden van de VNAB ertegen hebben.

Volgens voorzitter Michel Schaft van de VNAB hebben de gesprekken met het Verbond niet geleid tot uitstel van de invoering: "Wij zullen onze leden daarom oproepen om met elkaar en met hun klanten in gesprek te gaan. Als VNAB maken we nu even pas op de plaats."
In de huidige Bedrijfsregeling Brandregres, die in 2000 van kracht werd, hebben verzekeraars afgesproken hun verhaalsrecht jegens niet-particulieren niet verder uit te oefenen dan tot een bedrag van € 500.000 per gebeurtenis en uitsluitend als de aansprakelijkheid verband houdt met onzorgvuldig handelen of nalatigheid. In de nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres, die vorig jaar is vastgesteld door het Verbond, wordt echter bij bedrijven volledig regres mogelijk. Dit heeft ingrijpende consequenties voor de aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (avb), omdat bedrijven dan behoefte zullen hebben aan verzekerde sommen die ver boven de som van een avb uitstijgen. Volgens de VNAB heeft het intermediair te weinig tijd om de bedrijven nog van goed advies te voorzien, voordat de nieuwe regeling ingaat.
 

Reageer op dit artikel