nieuws

ZLM als eerste goedgekeurd volgens aangescherpte normen

Schade

ZLM Verzekeringen is als eerste verzekeraar in Nederland beoordeeld op basis van de aangescherpte normen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren, die gelden vanaf 2013. Uitkomst van deze beoordeling is dat het keurmerk voor ZLM is verlengd. Reden voor Ron van Kesteren, directeur van de toetsingsinstantie, om het nieuwe certificaat persoonlijk te overhandigen aan Bram de Jonge, algemeen directeur van ZLM.

ZLM als eerste goedgekeurd volgens aangescherpte normen

De Stichting toetsing verzekeraars toetst tweejaarlijks of verzekeraars hun Keurmerk mogen behouden. Het accent van de toetsing is in 2013 verlegd naar drie concrete prestatiegebieden, die de verzekeraar moet waarmaken: de klant begrijpt het product, het product is geschikt voor de klant en de dienstverlening is van optimale kwaliteit. Onder elk van deze prestatiegebieden valt een aantal keurmerknormen, waaraan de verzekeraar in elk geval moet voldoen. Deze twaalf normen ondersteunen de verzekeraar bij het leveren van de prestaties en gelden als minimale eis om aan het Keurmerk te voldoen. In de nieuwe benadering van het Keurmerk 2013 gaat het echter niet alleen om het ‘afvinken’ van de normen, maar ook om de inspanningen die de verzekeraar verricht om de prestaties te leveren.
De Jonge is trots op wat er in het beoordelingsrapport staat over de klantgerichtheid van ZLM: “Uit alles blijkt dat ZLM klantgerichtheid als prioriteit heeft in het beleid en dat dit wordt uitgedragen door de medewerkers op de afdelingen.”

Reageer op dit artikel