nieuws

Wanbetalers zorgpolis krijgen de duimschroeven aangedraaid

Schade

Wanbetalers zorgpolis krijgen de duimschroeven aangedraaid

Met een verdere verscherping van de wanbetalersregeling wil VWS-minister Edith Schippers wanbetaling bij zorgverzekeringen effectiever aanpakken en het aantal van inmiddels 315.000 wanbetalers terugdringen.

In een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer schrijft de minister onder andere dat zorgverzekeraars afgerekend gaan worden op hun preventieve inspanningen om wanbetaling tegen te gaan. Nu ontvangt de zorgverzekeraar nog een vergoeding voor elke wanbetaler die hij in de boeken heeft staan, en die via de regeling van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) een bestuursrechtelijke premie van 160 euro per maand betaalt. Deze hogere premie dient als prikkel voor de verzekerde om de premieachterstand bij zijn zorgverzekeraar snel in te lopen. De minister wil de wanbetalers echter sneller laten terugkeren naar een zorgverzekeraar, zodat zij weer de normale premie betalen. Hiervoor versoepelt Schippers de huidige strikte voorwaarden die een terugkeer mogelijk maken. Voortaan kan een wanbetaler ook terugkeren als hij zelf een betalingsregeling met de zorgverzekeraar treft. De minister krijgt tevens de bevoegdheid om zelf de hoogte van de bestuursrechtelijke premie vast te stellen. Hierdoor kan zij bijvoorbeeld de hoogte differentiëren voor verschillende groepen wanbetalers. Nu is de hoogte bij wet bepaald.
Om de verzekeringsplicht beter te kunnen controleren geldt voortaan voor iedereen die een zorgverzekering wil sluiten de regel dat het opgegeven adres overeen moet komen met het adres waarmee hij bij de gemeente staat ingeschreven. Op dit moment blijken veel wanbetalers niet (meer) te wonen op het opgegeven adres. Uitzonderingssituaties hierop blijven wel mogelijk.

Reageer op dit artikel