nieuws

CDFD start consultatie Wft Zorg

Schade

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) is een consultatieronde gestart voor de nieuwe Wft-vakbekwaamheidsmodule voor Zorgverzekeringen. Marktpartijen kunnen tot maandag 2 september via info@cdfd.nl reageren op de consultatiedocumenten.

CDFD start consultatie Wft Zorg

Met ingang van 1 januari komt er een apart diploma voor voor (advisering over) zorgverzekeringen. De module is bedoeld voor iedereen die particuliere en/of zakelijke klanten adviseert over zorgverzekeringen. Het CDFD heeft nu de eind- en toetstermen van de module bekendgemaakt. Die waren al opgenomen in de schademodules; vorig jaar besloot toenmalig minister De Jager echter dat er voor advies over zorgverzekeringen een aparte module zou komen. Het CDFD heeft de bestaande eind- en toetstermen zo veel mogelijk gekopieerd. “Verder is qua systematiek en vormgeving aansluiting gezocht bij het nieuwe bouwwerk, dus inclusief vaardigheden, competenties en professioneel gedrag.”
In de Wft-modules Schade particulier en Schade zakelijk blijven de toets- en eindtermen met betrekking tot zorgverzekeringen overigens ook opgenomen.
Inhaalexamen
In het consultatiedocument is ook de inhoud van het Inhaal-/PE-examen ‘Adviseur Zorgverzekeringen’ opgenomen. “Dit onderdeel betreft niet alleen de toetstermen die voor dit examen zijn geselecteerd maar ook de bijbehorende PE-actualiteiten. De inhaalexamens zijn uit kosten- en efficiëntie-overwegingen namelijk gecombineerd met de laatste PE-actualiteiten.”
Adviseurs met de diploma’s Wft-Basis en Wft-Schadeverzekeringen kunnen tot 1 juli 2015 het Inhaal-/PE-examen afleggen. Vanaf 1 januari kan het certificaat samen met de al behaalde en gelijkgestelde Wft-diploma’s worden omgewisseld voor het nieuwe Wft-diploma Adviseur Zorgverzekeringen 2014.
De consultatiedocumenten Wft Zorg zijn hier te raadplegen

Reageer op dit artikel