nieuws

‘Adfiz en Verbond moeten snel vergoeding regelen voor onverplicht schadeverhaal’

Schade

In navolging van Edgar du Perron, de voorzitter van de Geschillencommissie Kifid, roept nu ook Bureau D & O Adfiz en het Verbond van Verzekeraars op om serieus werk te gaan maken van een vergoeding voor het intermediair bij onverplicht schadeverhaal. Een problematiek die met grote frequentie voorkomt en tot veel irritaties leidt, aldus Bureau D & O. “Analoog aan de ‘herstelregeling output verzekeraars’ lijkt op vrij eenvoudige wijze op korte termijn een oplossing binnen handbereik.”

‘Adfiz en Verbond moeten snel vergoeding regelen voor onverplicht schadeverhaal’

Het komt vaak voor dat verzekerden ervoor kiezen de hulp in te roepen van hun verzekeringsadviseur bij het verhalen van schade op een derde partij, ook als de adviseur daartoe niet verplicht is. Het is echter de vraag voor wiens rekening dan de kosten zijn die de adviseur maakt. In de praktijk blijken verzekeraars niet of slechts ten dele bereid deze kosten als onderdeel te zien van de te vergoeden schade.
Dat komt omdat verzekeraars volgens het Verbond van mening zijn dat het intermediair lang niet altijd terecht aanspraak kan maken op een (extra) vergoeding:  “Als het gaat om dienstverlening door het intermediair in eenvoudige zaken (waarbij het bijvoorbeeld alleen gaat om het sturen van een brief voor de klant), is een vergoeding niet gerechtvaardigd.(…) Alleen in zeer ingewikkelde zaken waarbij er bijvoorbeeld discussies gevoerd moeten worden met de tegenassuradeur over de aansprakelijkheid of bij zeer complexe materiële schade zou een vergoeding gerechtvaardigd kunnen zijn. In dergelijke gevallen kan echte deskundigheid toegevoegde waarde hebben.”
Bureau D & O signaleert dat deze onduidelijke situatie kan voortduren, omdat het verschil van mening vaak onder de grens van € 150 ligt waarbij de Geschillencommissie bereid is een uitspraak te doen, terwijl consumenten voor deze geringe bedragen ook geen civiele procedure starten.
“De heer Du Perron geeft in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Geschillencommissie Kifid de route aan die hierbij gevolgd kan worden. Namelijk dat Adfiz en het Verbond hiertoe een regeling ontwikkelen. Wij zijn van oordeel dat de sector  via het oplossen van dit soort zeer frequent voorkomende kleine irritaties op eenvoudige en snelle wijze kan werken aan het verder herstel van de goede naam. Het is nu aan Adfiz en het Verbond om daadwerkelijk invulling te geven aan de wens om ‘het belang van de klant centraal te stellen’.”

Reageer op dit artikel