nieuws

Achmea neemt CNV Rechtshulp over

Schade

CNV Vakcentrale en Achmea hebben een intentieverklaring getekend om per 1 januari 2014 te gaan samenwerken op het gebied van gezinsrechtsbijstand- en schadeverzekeringen. De bij de vakcentrale aangesloten bonden blijven zelf juridische hulp verlenen aan leden op het gebied van werk en inkomen, bijvoorbeeld bij ontslagprocedures, reorganisaties en loonconflicten.

Achmea neemt CNV Rechtshulp over

De CNV-bonden bieden hun 300.000 leden al jarenlang ook rechtshulp bij particuliere kwesties. Tot nu toe verzorgde het CNV dit via de eigen verzekeraar, de Onderlinge Waarborgmaatschappij CNV Rechtshulp. Het is de bedoeling dat de Stichting Achmea Rechtsbijstand deze onderlinge gaat overnemen, inclusief werkzaamheden, medewerkers (33 FTE) en de ca. 1.600 lopende dossiers.
Volgens Pieter de Vente, algemeen secretaris van het CNV, blijft de basisdekking voor particuliere rechtshulp ook in de toekomst gratis; CNV-leden betalen uitsluitend de maandelijkse vakbondscontributie. “Maar dankzij de samenwerking met Achmea kunnen we dit basispakket verbeteren en zelfs flink uitbreiden met schadeverzekeringen van Centraal Beheer Achmea met ledenkorting.” Hoeveel die korting op schadeverzekeringen zal zijn, is in dit stadium nog niet bekend. Ook moet nog worden uitgewerkt of de gewenste uitbreiding van het basispakket zal leiden tot een additionele premie.
“Onze eigen verzekeraar is weliswaar financieel gezond, maar doordat wij zo klein zijn, gaat een relatief groot deel van de premies op aan maatregelen om aan de geldende wet- en regelgeving voor financiële instellingen te kunnen voldoen”, motiveert De Vente de aanstaande overname. “Het CNV onderschrijft de noodzaak van een robuust en solide toezicht, maar wil tegelijkertijd graag een zo groot mogelijk deel van de premies besteden aan het beoogde doel: het verlenen van rechtshulp aan de leden. Door samen te werken met Achmea drukken die kosten relatief minder zwaar op de premie en kan er dus meer worden gedaan voor de leden.”
CNV en Achmea gaan ervan uit dat de komende maanden definitieve overeenstemming wordt bereikt.

Reageer op dit artikel