nieuws

Werkgevers vrezen extra AWBZ-premielast

Schade

Werkgevers vrezen extra AWBZ-premielast

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn niet blij met de plannen van het kabinet om een deel van de zorg die nu via de AWBZ wordt gefinancierd, over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). In tegenstelling tot de AWBZ wordt de Zvw voor de helft gefinancierd via een werkgeverspremie.

Om langdurige zorg toegankelijk en betaalbaar te houden wil het kabinet een deel van de AWBZ naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Zvw overhevelen. De ondernemingsorganisaties staan niet negatief tegenover dit plan, maar stellen daarbij wel de voorwaarde  dat dit niet ten laste mag gaan van de werkgeverspremie voor de zorgkosten. “Wergevers hebben geen invloed en zeggenschap op deze verzekering. Iedere uitbreiding en verbreding ervan leidt direct tot een hogere premie. Deze automatische ‘loonkostenversneller’ tast de Nederlandse groei en werkgelegenheid aan.”
MKB-Nederland en VNO-NCW schrijven in een brief aan de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer dat door het overhevelen straks in totaal voor enkele miljarden aan extra aanspraken via de Zvw wordt verzekerd. Geld dat nu nog via een omslagstelsel door de burger wordt opgehoest.
 

Reageer op dit artikel