nieuws

Verzekeraars collectie Armando Museum vangen bot

Schade

De rechtbank in Utrecht heeft geconcludeerd dat de verhuurder van de Amersfoortse Elleboogkerk, die in oktober 2007 in vlammen opging door nalatigheid van een loodgieter, niet aansprakelijk is voor de bij de brand verloren gegane schilderijencollectie. Deze hingen in het Armando Museum, dat in de kerk was gevestigd en waren verzekerd bij Allianz, AXA, Delta Lloyd, Eriks, Hienfield, Hiscox, Nassau en XL Insurance.

Verzekeraars collectie Armando Museum vangen bot

Door een vrijwaringsclausule in het huurcontract kan de verhuurder van de kerk, de NV Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen (SRO), een verzelfstandigde gemeentedienst, niet aansprakelijk worden gesteld voor het verloren gaan van de 63 schilderijen. Deze clausule kan weliswaar vervallen indien er sprake is van grove nalatigheid, maar de rechter achtte het bewijs daarvoor niet overtuigend.
Vlak na de brand was de politie tot de conclusie gekomen dat de oorzaak niet met zekerheid kon worden vastgesteld. Daar hebben niet alle betrokken partijen zich destijds bij neergelegd, omdat op het moment dat de brand uitbrak de loodgieter, in opdracht van SRO, met open vuur aan het werk was aan de dakgoot van het gebouw. Dat was reden voor Delta Lloyd, de verzekeraar van de tevens in de as gelegde dagopvang die naast het museum was gevestigd, om zelf een onderzoek in te stellen.
SRO en de loodgieter hoeven de geëiste € 4,2 mln schadevergoeding voor de schilderijen dus niet te betalen, maar zijn wél veroordeeld tot het betalen van ieder € 500.000 schadevergoeding aan de dagopvang.
Het is nog niet bekend of de verzekeraars in hoger beroep zullen gaan tegen de uitspraak.

Reageer op dit artikel