nieuws

Onrust en onvrede bij Willis

Schade

Onrust en onvrede bij Willis

Assurantiemakelaar Willis Nederland, met vestigingen in Amsterdam en Beverwijk, verkeert in zwaar weer. De omzet is al voor het vierde jaar op rij gedaald, waardoor gedwongen ontslagen onvermijdelijk zijn geworden, tijdelijke contracten niet meer worden verlengd en een ‘business case’ wordt opgesteld voor de vestiging Beverwijk, zo werd het personeel onlangs te verstaan gegeven.

 “Hoewel nog positief, is de groepsbijdrage van Willis Nederland te gering”, aldus een verslag van deze personeelsbijeenkomst, dat in het bezit is van de AM-redactie. “Binnen het bedrijf is algemeen bekend dat het geduld van Willis UK langzaam op raakt. (…) In de verantwoordelijke lijn/aansturing in de UK zijn een aantal benoemingen geweest. De nieuwe UK managers hebben minder geduld dan hun voorgangers en verwachten sneller resultaat. Dit is het Nederlandse management-team medio maart in Londen expliciet kenbaar gemaakt”, meldt een verontruste Willis-medewerker.
Willis Nederland heeft inmiddels alle activiteiten binnen het bedrijf zorgvuldig onder de loep genomen, reageert topman Niek Post. “Daarbij hebben we heldere keuzes gemaakt die beter aansluiten bij onze internationale strategie. Gedurende deze periode zijn we gaan ‘voorsorteren’ op een verkleining van het aantal klantgroepen en verdieping daarvan.” Er zijn wijzigingen doorgevoerd in de systemen en processen. Dit is gepaard gegaan met afbouw en verschuiving van activiteiten, waardoor functies en banen zijn geschrapt. “Er zijn in totaal in 2013 zeven banen komen te vervallen”, aldus Post. Volgens de directievoorzitter is Willis Nederland nu in een fase gekomen waarbij de organisatie goed aansluit op de nieuwe Willis Group strategie.  “Dat betekent dat we volledig inzetten op een aantal specifieke klant/industrie groepen en instellingen, waaronder ‘Aviation’, ‘Food & Drinks’, ‘Marine’, ‘Energy’,’Construction’ en Overheden.”
Binnen het bedrijf wordt echter betwijfeld of dit alles wel tot de beoogde resultaten zal leiden: “Het zal zeker niet gebeuren als de vestiging Beverwijk –de oorsprong van Willis Nederland en de kurk van het bedrijf- zal worden afgestoten”, zo luidt het sentiment onder het personeel.  Dat het management-team oudgedienden ontslaat, zou ook veel kwaad bloed hebben gezet binnen het bedrijf: “In 2007, na de overstap van negen medewerkers van Willis naar Marsh, waren het juist deze mensen die Willis op de been hebben gehouden.” Post ontkent dat er momenteel concrete plannen bestaan om de locatie Beverwijk te sluiten.
Zie het artikel op pagina 1 en 2 in AM van vandaag en het interview met Niek Post op pagina 18 en 19.

Reageer op dit artikel