nieuws

Generali past en-bloc-clausule toe op AOV-portefeuille

Schade

Generali heeft voor de individuele AOV-portefeuille een beroep gedaan op de en-bloc-clausule. Verzekerden krijgen nieuwe voorwaarden en voor de beroepsklassen 2, 3 en 4 heeft de verzekeraar de premies met respectievelijk 5, 10 en 14 procent verhoogd.

Generali past en-bloc-clausule toe op AOV-portefeuille

De premieverhoging is het gevolg van een toenemend aantal (langdurige) claims.  De nieuwe voorwaarden gelden evenwel voor alle beroepsklassen.
Generali hanteerde binnen de individuele AOV-portefeuille verschillende voorwaardenbladen, zowel algemene als bijzondere. Deze zijn nu samengevoegd tot het nieuwe blad ‘Voorwaarden Generali AOV’. De voorwaarden zijn niet op alle punten een-op-een overgenomen. Bepaalde procedures (bijvoorbeeld voor het wijzigen van het verzekerde bedrag) zijn vereenvoudigd en een aantal begrippen zijn voorzien van een betere uitleg. Ook is vastgelegd dat de verzekerde het recht krijgt op een second opinion in het geval hij het niet eens is met het vastgestelde percentage arbeidsongeschiktheid. Maar er zijn ook aanpassingen doorgevoerd die nadelig kunnen uitpakken voor de verzekerde. Wordt iemand bijvoorbeeld arbeidsongeschikt door een ongeval waarbij er een alcoholpromillage van 0,5 of hoger in het bloed wordt aangetroffen, dan keert de polis niet uit. Voorheen was dat vanaf 0.8 promille.

Reageer op dit artikel