nieuws

Extra korting voor veilige rijders bij de ANWB

Schade

Automobilisten met meer dan twaalf schadevrije jaren en een autoverzekering van de ANWB krijgen naast de maximale no claim korting van 80% een additionele korting van 10%, als extra beloning voor schadevrij rijden. In totaal gaat het om ca. 56.000 polishouders (40% van de autoportefeuille van 140.000 polissen). De ‘beloning’ van 10% komt in de praktijk neer op een gemiddelde korting van € 45.

Extra korting voor veilige rijders bij de ANWB

Volgens de ANWB, dat een marktaandeel heeft van 2,5% bij autoverzekeringen, leidt de extra korting voor de groep langdurig veilige rijders niet tot premieverhogingen bij andere ANWB-verzekerden en/of verslechtering van de polisvoorwaarden. “Het is de groep mensen die lang schadevrij rijden die de ANWB graag wil belonen en zo ook wil behouden voor de totale groep verzekerden. Dat de ANWB zo ook andere langjarig schadevrije rijders aantrekt heeft ook voor het totaal een gunstige invloed.” De ANWB zag de schadefrequentie van zijn verzekerden afnemen van 26% in 2010 naar 20% nu. “Onze verzekerden hebben dus minder vaak schades.”
Binnenkort wordt er ook een scherper tarief geïntroduceerd voor kleine compacte auto’s.

Reageer op dit artikel