nieuws

Eno Zorgverzekeraar ‘koopt’ nieuwe verzekerden

Schade

Ziektekostenverzekeraar Coöperatie Eno heeft het jaar 2012 afgesloten met een positief resultaat van € 5,7 miljoen (2011 € 7,6 mln). De geconsolideerde premiestroom liep voor het gedeelte aanvullende producten terug van € 26,34 mln naar € 25,5 mln. De premie-inkomsten op de basisverzekering bleven met € 119, 57 vrijwel gelijk aan 2011.

Eno Zorgverzekeraar ‘koopt’ nieuwe verzekerden

De resultaatsdaling wordt onder meer veroorzaakt door de toegenomen beheerskosten en de voorziening voor onvoorziene, nog niet toegerekende schades uit eerdere jaren. Eno Zorgverzekeraar voert drie labels: Salland verzekeringen, HollandZorg en Energiek. Het label Holland Zorg heeft volgens het jaarverslag een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat van Eno, het label Energiek een geringe bijdrage en het label Salland een licht positieve bijdrage.
Investeren in premieverlaging
Door in 2012 het aanbod van aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen voor de merken Salland verzekeringen en Energiek te vernieuwen en een deel van het resultaat over 2011 aan te wenden voor  een premieverlaging op zowel de basisverzekering, aanvullende verzekeringen als de tandartsverzekeringen, wist Eno in november en december veel overstappers aan zich te binden. Bij de merken Salland en Energiek, beide onderdeel van Eno, is het totaal aantal verzekerden met ruim 25% gegroeid.

Reageer op dit artikel