nieuws

Eenduidige regels voor schadevrije jaren

Schade

Verzekeraars gaan een eenduidig systeem hanteren voor de manier waarop het aantal schadevrije jaren wordt vastgelegd en de manier waarop die bij het beëindigen van een voertuigverzekering kunnen worden overgedragen. Dat is vandaag besloten tijdens de algemene ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars.

Eenduidige regels voor schadevrije jaren

Vanaf 1 januari 2014 krijgen verzekerden bij de premienota, het polisblad of het bewijs van premiebetaling jaarlijks een opgave van het aantal opgebouwde schadevrije jaren. Bij het beëindigen van de polis zullen alle maatschappijen bovendien dezelfde methode gaan hanteren om vast te stellen hoeveel schadevrije jaren kunnen worden meegenomen naar een andere verzekeraar. Daartoe wordt een tabel opgesteld, die vanaf 1 januari 2016 door alle Verbondsleden zal worden gehanteerd.
“Autoverzekeraars houden wel de vrijheid om gedurende de looptijd van een verzekering eigen voorwaarden te hanteren zoals ‘bonusbeschermers’ of eigen bonus-malusladders. Deze ‘extra’s’ kunnen bij het opzeggen van een polis niet naar een andere verzekeraar worden meegenomen”, aldus het Verbond.
Op de ledenvergadering is verder afgesproken dat brandverzekeraars schade bij bedrijfsbranden kunnen verhalen op de veroorzaker als de brand het gevolg is van overtreding van veiligheidsvoorschriften of onzorgvuldig handelen. “De verwachting is dat bedrijven die brandgevaarlijke werkzaamheden verrichten meer aandacht aan preventie zullen besteden.”

Reageer op dit artikel