nieuws

Betalingsachterstanden autopremies in jaar tijd verdubbeld

Schade

Het aantal mensen dat niet op tijd de autoverzekeringspremie betaalde is in de eerste vier maanden van dit jaar ten opzichte van 2012 meer dan verdubbeld, van 1,2% naar 2,4%, meldt Independer. Het gaat dan om automobilisten die hun premie niet binnen 30 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn hebben voldaan. Deze data zijn gebaseerd op het betaalgedrag van klanten waarvoor Independer de premie van autoverzekeringen int. Dat zijn er per maand gemiddeld zo’n 53.000.

Betalingsachterstanden autopremies in jaar tijd verdubbeld

Jongeren hebben volgens Independer de meeste moeite om de premie voor de autoverzekering op tijd te betalen. Van de facturen die Independer verstuurde aan 18- en 19-jarigen, werd 5,5% niet binnen 30 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn betaald. Bij jongeren van 20 t/m 24 jaar was dat 3,3% van de rekeningen. Bij een premieachterstand van 30 dagen schort de verzekeraar bijna altijd de dekking op met terugwerkende kracht. Automobilisten moeten dan niet alleen alle veroorzaakte schade zelf betalen, maar lopen ook de kans op een boete van € 390 voor onverzekerd rijden.

Reageer op dit artikel