nieuws

Voogd biedt nieuwe service voor verhaalschade

Schade

Voogd & Voogd introduceert een verhaalservice voor schades waarvoor een derde aansprakelijk is en de verzekerde geen dekking heeft op de bestaande polis. Voor de uitvoering van de verhaalservice werkt de serviceprovider samen met CED en Compensa Letselschade.

Voogd biedt nieuwe service voor verhaalschade

Voogd & Voogd beoordeelt zelf het verzoek tot verhaal. Als het bedrijf de schade verhaalbaar acht, start CED de verhaalsactie voor materiële schade. Bij letselschade is dat Compensa Letselschade. Voogd  is in dit geval de schakel tussen de bemiddelaar en de betreffende partij. Aangesloten bemiddelaars kunnen de verhaalservice ook aan relaties aanbieden waarvan de polis niet bij Voogd & Voogd in de volmacht is ondergebracht. Aan de dienst zijn voor zowel bemiddelaars als verzekerden geen kosten verbonden.

Reageer op dit artikel