nieuws

UWV en verzekeraars sluiten langverwacht convenant

Schade

Met het ondertekenen van een convenant hebben UWV en het Verbond van Verzekeraars hun samenwerking versterkt op het gebied van de re-integratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Het convenant regelt onder andere de al eerder in AM gepubliceerde mogelijkheid voor verzekeraars om een herkeuring aan te vragen.

UWV en verzekeraars sluiten langverwacht convenant

De afspraken in het vanmiddag getekende convenant hebben betrekking op de uitvoering van herbeoordelingen van WGA-gerechtigden voor de situaties dat een werkgever bij een verzekeraar een WGA-verzekering heeft en/of aanvullende WIA-verzekeringen. “Op basis van herbeoordelingen kunnen werkgevers, WGA-gerechtigden, verzekeraars en UWV nauwkeuriger bepalen wat de re-integratie-inzet moet zijn, wat het recht op (aanvullende) uitkering is en welke uitkeringslasten meewegen in de publieke of private premiestelling”, aldus een toelichting in het convenant.
Regels en voorwaarden
Aan de voor verzekeraars nieuwe mogelijkheid, om namens de werkgever herbeoordelingen aan te vragen bij het UWV, zijn wel een aantal regels en voorwaarden gekoppeld.  Zo moeten verzekeraars motiveren dat de zogenoemde ‘restverdiencapaciteit’ van de WGA-gerechtigde meer of minder kan worden benut, zodat dit leidt tot verandering van de mate van arbeidsongeschiktheid, dan wel dat er inmiddels sprake is van een duurzame arbeidsongeschiktheid.
Het convenant heeft geen gevolgen voor de verdeling van verantwoordelijkheden: herbeoordelingen zijn en blijven de verantwoordelijkheid van het UWV.

Reageer op dit artikel