nieuws

Omzet levenbedrijf VvAA bereikt laagste punt

Schade

VvAA had in 2012 te maken met sterk teruglopende levensverzekeringsactiviteiten. Hierdoor daalde de groepsomzet ten opzichte van 2011 van € 209,5 mln naar € 191,3 mln. Het resultaat over 2012 bedroeg echter € 10,3 mln, waar een jaar eerder nog een verlies werd geleden van € 6,8 mln.

Omzet levenbedrijf VvAA bereikt laagste punt

VvAA is de verzekeraar voor medici, paramedici en studenten voor die beroepen. Zorginstellingen in Nederland vallen ook binnen het werkterrein van VvAA. Het aantal leden groeide in 2012 met bijna 4.000 naar 111.477. Het premie-inkomen Schade neemt toe van € 85,3 mln naar € 91,8 mln. De schaderatio verbeterde van 80 % naar 74 %.
Hoe anders is dat bij het levenbedrijf waar het premie-inkomen fors afneemt van € 41,6 mln naar € 21,7 mln. Volgens VvAA  is dit grotendeels het gevolg  van het (in verlsagjaar) genomen besluit om koopsompolissen niet langer vanuit het eigen levenbedrijf aan te bieden, maar producten van andere aanbieders te adviseren. VvAA verwacht dat binnen het levensverzekeringsbedrijf de bodem van de omzet nu wel is bereikt. Het streven is handhaving en fractionele groei.
De totale groepskosten zijn met 9 % gedaald en de solvabiliteit van VvAA Groep verbeterde in 2012 met 29 % naar 389 % van het wettelijk vereiste niveau.

Reageer op dit artikel