nieuws

Belastinginspecteur mag zonder toestemming informatie opvragen bij zorgverzekeraar

Schade

Gerechtshof Amsterdam heeft in hoger beroep geoordeeld dat een belastinginspecteur informatie over een belastingplichtige mag opvragen bij een zorgverzekeraar. Hij hoeft de belastingplichtige daarvan ook niet op de hoogte te stellen.

Belastinginspecteur mag zonder toestemming informatie opvragen bij zorgverzekeraar

Het betreft hier een zaak waarbij de belastingplichtige in haar IB-aangifte 2006 aftrekbare ziektekosten claimt. De inspecteur doet vervolgens navraag bij Agis, de zorgverzekeraar van de belastingplichtige. Laatstgenoemde stelt dat de door Agis aan de inspecteur op diens verzoek verstrekte informatie onrechtmatig is verkregen. Volgens haar had zij op de hoogte gesteld moeten worden en had de desbetreffende informatie ook bij haar kunnen worden opgevraagd.
Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur op grond van art. 47 en 53 AWR bevoegd is om dergelijke informatie bij derden op te vragen. Er is dan ook geen sprake van onrechtmatig verkregen informatie. Verder wijst het hof er nog op dat de inspecteur niet aan de belastingplichtige hoeft mede te delen als hij informatie over haar opvraagt bij de zorgverzekeraar. Ook is deze bevoegdheid niet beperkt tot gevallen waarin de informatie niet bij de belastingplichtige zelf kan worden opgevraagd. Het hof volgt de inspecteur vervolgens ook in zijn stelling dat het opvragen van informatie bij Agis efficiënter is dan het opvragen bij de belastingplichtige.
 

Reageer op dit artikel