nieuws

Autopremies Klaverblad met 7,5 % omhoog

Schade

Met ingang van 30 mei zal Klaverblad de personenautopremies voor alle nieuwe WA-, beperkt casco en volledig cascoverzekeringen met 7,5 % verhogen. Voor lopende autoverzekeringen gaan de nieuwe premies en polisvoorwaarden per prolongatiedatum vanaf 1 juli in. De Standaard autoverzekering komt te vervallen en voortaan kan de Royaal autoverzekering ook worden gesloten voor auto’s die meer dan 5.000 kilometer per jaar voor zakelijke doeleinden worden gebruikt.

Autopremies Klaverblad met 7,5 % omhoog

Volgens Klaverblad-directeur Richard van der Hart maken de resultaten op de autoportefeuille  de premieverhogingen noodzakelijk: “Dat heeft te maken met de indirecte gevolgen van de crisis. Mensen kiezen steeds vaker voor zuinige, kleine en lichtere auto’s met lagere catalogusprijzen. De premie-inkomsten lopen daardoor terug, terwijl de schadelast niet evenredig mee daalt. Deze trend is al een paar jaar bezig en noopt veel verzekeraars tot verhogingen van de premies. Wij vormen daarop geen uitzondering.”
Verder heeft Klaverblad de regeling voor het eigen risico vereenvoudigd. Voor de hoogte van het eigen risico maakt het voortaan niet meer uit waar de verzekerde de schade laat repareren. “Wij hadden altijd een zeer lichte vorm van schadesturing via het eigen risico, maar die levert niet wat we zouden hopen en daar stappen we nu dus van af”, aldus Van der Hart. Een uitzondering wordt echter gemaakt voor ruitschades. Hier geldt geen eigen risico als de ruit wordt gerepareerd door een glasherstelbedrijf met een eigen vaste werkplaats.
Ten slotte verlaagt Klaverblad het standaard eigen risico van € 135 naar € 100. Bij een bonus-malustrede van 13 of hoger wordt het eigen risico met € 100 verlaagd. Als een bestuurder van 24 jaar of jonger  een schade heeft veroorzaakt, wordt het eigen risico met € 150 verhoogd. Verzekerden die niet voldoen aan de eisen voor beveiliging moeten bij diefstal rekening houden met een eigen risico van € 1.500.

Reageer op dit artikel