nieuws

Schadevrije leasejaren blijven niet meetellen

Schade

De uniforme wijze waarop autoverzekeraars vanaf volgend jaar het aantal zuivere schadevrije jaren gaan registreren, zal uitsluitend betrekking hebben op niet-leaserijders. De systemen die leasemaatschappijen hanteren voor het registreren van -met name- cascoschades wijken te zeer af van die van verzekeraars om ze goed op elkaar te kunnen laten aansluiten. Dat meldt een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars op vragen van AssurantieMagazine.

Schadevrije leasejaren blijven niet meetellen

Consumenten die hun leaseauto inleveren voor een privé-auto moeten dus ook in de toekomst op zoek naar een verzekeraar die ‘coulant’ genoeg is om hun schadevrije leasejaren mee te tellen bij het bepalen van de hoogte van de premie. Registratie ervan in Roy Data blijft niet mogelijk, dus bij iedere volgende wisseling van verzekeraar moeten consumenten steeds opnieuw zelf hun aantal schadevrije leasejaren kunnen blijven aantonen.
Tijdens een uitzending van het consumentenprogramma Kassa werden begin deze maand vraagtekens gezet bij de werking van Roy Data. Soms ‘verdwijnen’ schadevrije jaren zonder dat een verzekerde schade heeft gehad of komt het werkelijke aantal schadevrije jaren niet overeen met het aantal in Roy Data. In dezelfde uitzending zei Verbondsvoorzitter Richard Weurding te verwachten dat er medio dit jaar een besluit wordt genomen over een nieuw uniform systeem, zodat verzekerden met ingang van 1 januari jaarlijks een opgave van hun aantal schadevrije jaren krijgen op hun polis of nota.
Hij liet zich verder niet uit over de problemen die voormalig leaserijders ondervinden bij het kunnen aantonen van hun aantal schadevrije jaren. Volgens Anton Rietveld van consumentenplatform Verzekeringsklachten.nl is hier niet zozeer sprake van een gemiste kans, maar staan verzekeraars überhaupt niet te springen om iets te doen aan de geschetste problemen van voormalige leaserijders en de niet op elkaar aansluitende systemen: “Een (formele) verzekeraar past slechts het eigen (premie-)voordeel toe en wil op die manier klanten aan zich binden. De consument laat het wel uit zijn hoofd om naar een andere verzekeraar over te stappen. Het is dus wel duidelijk waarom dit systeem door de verzekeraars in stand wordt gehouden.”
 
Lees het hele artikel in AM 07

Reageer op dit artikel