nieuws

Overstappercentage zorgverzekering definitief op 7,2 %

Schade

Informatiecentrum voor de zorg Vektis heeft het exacte cijfer rondom verzekerdenmobiliteit gepresenteerd. Het aantal overstappers stijgt, gelijk aan eerdere schattingen, van 6,0% in 2012 naar 7,2% in 2013. Dit betekent dat 1,2 miljoen mensen hun zorgpolis bij een andere zorgverzekeraar hebben ondergebracht.

Overstappercentage zorgverzekering definitief op 7,2 %

Verzekerden konden dit jaar kiezen uit 67 verschillende zorgpolissen bij 26 risicodragers. De laagste nominale jaarpremie voor de basisverzekering bedraagt in 2013 € 1.107,- en de hoogste € 1.343,-, een verschil van ruim 21%. Daarbij valt op dat het verschil tussen de gemiddelde basispremie en de daadwerkelijk betaalde premie in de loop der jaren groter is geworden. Was het in 2006 nog € 33,- per jaar, in 2013 is dit opgelopen naar € 79,-. Vektis legt de oorzaak hiervan bij een toename van het aantal verzekerden dat een collectiviteitskorting geniet.
Het informatiecentrum heeft verder uitgezocht dat de groep overstappers in het algemeen 31% minder zorgkosten maken dan mensen die hun verzekeraar trouw zijn gebleven. Vanaf 2006 zijn in totaal 3,3 miljoen verzekerden minimaal één keer van zorgverzekeraar veranderd.
Hoger vrijwillig eigen risico
Het aantal verzekerden met een aanvullende verzekering is in 2013 wederom afgenomen. Dit jaar met 3% naar 85%. Het percentage mensen dat kiest voor een vrijwillig eigen risico stijgt van 7% in 2012 naar 10% in 2013. Vektis noemt het opvallend dat meer verzekerden kiezen voor een vrijwillig eigen risico bovenop het verplichte eigen risico van € 350,-. Volgens Vektis lijken verzekerden de hoogte van het vrijwillig eigen risico af te stemmen op de zorgkosten die zij verwachten te gaan maken. Van de verzekerden zonder vrijwillig eigen risico maakt 14% geen kosten die onder het eigen risico vallen. Dit is 23% bij een vrijwillig eigen risico van €100,- tot 42% bij het maximale vrijwillig eigen risico van €500,-.

Reageer op dit artikel