nieuws

DNB schat financiële resultaat zorgverzekeraars hoog in

Schade

Hoewel alleen nog maar de jaarcijfers van Achmea bekend zijn, heeft De Nederlansche Bank zich gewaagd aan een schatting van het totale financiële resultaat van de Nederlandse zorgverzekeraars over 2012. Daarbij komt DNB tot een voorlopig resultaat van € 1,4 miljard. Het resultaat op de basisverzekering bedraagt bijna € 1,3 miljard en op de aanvullende verzekering ruim € 0,1 miljard. Over 2011 hebben de zorgverzekeraars een resultaat van respectievelijk bijna € 0,5 miljard en ruim € 0,1 miljard behaald op deze verzekeringen.

DNB schat financiële resultaat zorgverzekeraars hoog in

Volgens de toezichthouder liggen aan deze resultaatsverbetering een drietal redenen ten grondslag. Zo hebben zorgverzekeraars bij de vaststelling van de nominale premie 2012 rekening gehouden met een verhoging van de vereiste solvabiliteit van 9% naar 11% van de schade. Door politieke maatregelen zijn zorgverzekeraars dit jaar meer risico gaan lopen en moesten als gevolg daarvan een hoger bedrag aan solvabiliteit aanhouden. Tweede reden voor het positieve financiële resultaat in 2012 is dat de zorguitgaven lager uitvallen dan geraamd. Tot slot zijn er nog de meevallende opbrengsten van beleggingen. Naar verwachting zullen de meeste zorgverzekeraars hun jaarcijfers 2012 in mei of juni publiceren.
Stevige solvabiliteit
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Schippers van VWS dat de aanwezige solvabiliteit in de zorgverzekeringssector is gegroeid naar bijna € 6,7 miljard. “Gesteld kan worden dat de zorgverzekeraars een solide solvabiliteitspositie hebben. Ik ga er vanuit dat door de forse verhoging van de risicodragendheid in 2012 het financiële resultaat in dat jaar eenmalig hoog was.” En: “Verlaging van de premie is, als het voorgaande jaar veel is overgehouden, een volstrekt logische en ook wenselijke stap. Ik roep de zorgverzekeraars daartoe dan ook op.” In 2013 ging de premie voor de basisverzekering al omlaag. Aanleiding hiervoor was de verhoging van het eigen risico waardoor er minder uitgekeerd hoeft te worden.
 

Reageer op dit artikel