nieuws

DAK Volmacht biedt Ernstige Aandoeningen polis aan

Schade

Leden van de coöperatie DAK kunnen hun klanten nu ook de Ernstige Aandoeningen polis van ACE aanbieden. Hiervoor heeft DAK een volmacht gekregen van ACE European Group Ltd. Het product wordt in volmacht als white label verzekering aangeboden.

DAK Volmacht biedt Ernstige Aandoeningen polis aan

De Ernstige Aandoeningen polis beschermt tegen de financiële gevolgen van een ernstige ziekte. Onder ernstige ziektes vallen uitsluitend een beroerte, hartinfarct en kanker. Zodra de diagnose of vaststelling hiervan is gedaan, volgt er een uitkering tot maximaal € 25.000,-, afhankelijk van de gekozen optie. De polis geeft expliciet geen dekking voor een ernstige ziekte die direct of indirect veroorzaakt is door alle vormen van huidkanker, anders dan een maligne melanoom. Ook een infectie met het Human Immuno Deficiency Virus of ernstige ziekte veroorzaakt door AIDS worden nadrukkelijk niet gedekt op de verzekering.
Wachttijden
Na ingang van de polis geldt een wachttijd van 90 dagen, voordat aanspraak op deze verzekering kan worden gemaakt. Ingeval van een ernstige ziekte, die direct of indirect veroorzaakt is door een vooraf bestaande ernstige ziekte, geldt een wachttijd van 24 aaneengesloten maanden na de ingangsdatum van de verzekering. De verzekering eindigt voor een verzekerde op de vervaldatum volgend op het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Het product is door aangesloten DAK-leden aan te vragen via DAK Volmacht. Om het intermediair te ondersteunen bij het adviseren van deze verzekering heeft DAK Volmacht diverse ondersteunende middelen beschikbaar gesteld, waaronder een online webapplicatie.
 

Reageer op dit artikel