nieuws

CZ gebruikt positief resultaat deels voor ‘premiedemping’

Schade

Zorgverzekeraar CZ heeft vorig jaar een winst van € 518 mln geboekt. Ruim € 70 mln hiervan is ingezet om premie voor 2013 te verlagen. Zorgverzekeraars liggen stevig onder vuur in het publieke debat vanwege forse winsten die de maatschappijen stuk voor stuk presenteren.

CZ gebruikt positief resultaat deels voor ‘premiedemping’

CZ behaalde in 2012 op de basisverzekering een winst van € 363 mln en € 41 mln op de aanvullende verzekeringen. Daarnaast behaalde de zorgverzekeraar uit Tilburg een positief beleggingsresultaat van € 114 mln. De omzet (premies en bijdragen) bedroeg ruim € 7,8 mld, de uitgaven aan ziektekosten bedroegen € 7,1 mld.
Het betere resultaat valt volgens CZ te verklaren uit de verrekening van de hogere solvabiliteitseisen voor de premie van 2012, scherpere zorginkoop, lagere kosten voor medisch specialistische zorg in 2010 en 2011 en hogere beleggingsopbrengsten. “Door scherpere zorginkoop sturen we op goede kwaliteit van zorg en beheersing van de kosten. Dat begint te werken”, aldus bestuursvoorzitter Wim van der Meeren. “Ik wil benadrukken dat ons positieve resultaat goed nieuws is voor onze verzekerden. Er zijn drie dingen waarvoor wij dit geld kunnen gebruiken: dat is voor de zorg, dat is voor de reserves die wij van de toezichthouder DNB moeten aanhouden en dat is voor premiedemping. CZ heeft op haar postieve resultaten over 2012 al een voorschot genomen in de premiestelling 2013 en die met ruim € 70 mln verlaagd.”

Reageer op dit artikel