nieuws

TVM aanstelling voor DAK

Schade

Serviceprovider DAK is een provinciale aanstelling aangegaan met TVM in Hoogeveen, gespecialiseerd in logistieke- en mobiliteitsverzekeringen voor de transportsector. DAK is naar eigen zeggen de eerste serviceprovider waaraan TVM een aanstelling heeft gegeven, die kan worden gebruikt door alle 1.500 aangesloten kantoren.

TVM aanstelling voor DAK

Offertes en aanvragen kunnen worden gedaan via de TVM organisatie, maar DAK wil wel dat er steeds een kopie van zowel de offerte als de polis wordt gemaild naar info@dak.nl, zodat de polis ook via het centrale agentschap wordt geregistreerd.  Er zal alleen gewerkt worden met maatschappij incasso. Provisie-uitbetaling geschiedt via de rekening courant tussen DAK en het aangesloten kantoor. Schades worden rechtstreeks aan de verzekerde uitgekeerd.
DAK heeft tevens bekendgemaakt dat met ingang van 1 maart schademeldingen niet meer standaard door CED worden behandeld. Meldingen lopen voortaan via DAK Volmacht. Daartoe is een speciale schadesite ontwikkeld:  www.schade.dak.nl. Bij meer complexe schades wordt CED door DAK wel betrokken bij de afwikkeling. Adviseurs kunnen de schadeafwikkeling online volgen via de webapplicatie van DAK Volmacht.

Reageer op dit artikel