nieuws

Toegevoegde waarde

Schade

Het begrip dat ik in veel opinies en beschouwingen over de verzekeringsadviseur anno 2013 tegenkom is ‘toegevoegde waarde’. Als de adviseur straks in de gunst van de klant wil blijven, moet hij toegevoegde waarde voor die klant hebben. Mee eens! Maar wat is ‘toegevoegde waarde’ eigenlijk?

Er is er maar één die precies weet hoe dat zit. De klant. Blijkbaar slaagt de gemiddelde adviseur er in om zijn toegevoegde waarde duidelijk te maken. De waardering die klanten voor hun adviseur hebben, neemt namelijk toe. Tenminste, de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek dat wij voor onze tussenpersonen uitvoeren, wijzen in die richting.

Hoe doet die adviseur dat?
Bij de een door bij schade meteen bij zijn klant op de stoep te staan, bij een ander door  verzekeringen voor hem begrijpelijk te maken en bij een derde door online aanwezig zijn. En bij jongere klanten ben je in beeld als ze je  ‘cool’ vinden en je graag ‘liken’.

Er is dus geen standaard vertaling van ‘toegevoegde waarde’. Alles wat gedaan wordt  om de klant een goed gevoel over je dienstverlening te geven, zodat hij begrijpt waarvoor hij van jouw diensten gebruik maakt is toegevoegde waarde.  En daar rookt de schoorsteen van. Of die nu gevoed wordt door provisie, een fee, een uurtarief of een abonnement. Vult u op de stippellijn dus maar in wat uw toegevoegde waarde is!

Moeten verzekeringsadviseurs geholpen worden om hun toegevoegde waarde herkenbaar te maken? Ja! Toegevoegde waarde bieden is een opdracht die gezamenlijk moet worden ingevuld. En dus ook een taak voor intermediairverzekeraars. Daarom introduceerden wij vorige week úw VerzekeringApp.  Die is nieuw, biedt gemak, wil iedereen hebben, is cool en kun je liken. De vele positieve reacties hierop boden ons een heleboel toegevoegde waarde!

Cas Verhage
Directielid Noordhollandsche van 1816

Reageer op dit artikel