nieuws

Opstelten belooft beterschap bij ongevalsregistratie

Schade

Voortaan wordt bij alle ernstige ongevallen waarbij politie aanwezig is (geweest) een proces-verbaal van aanrijding opgesteld en deze informatie wordt maandelijks naar de Stichting Processen Verbaal (SPV) gestuurd. Ook de informatie uit de kenmerkenmelding wordt uiterlijk vanaf eind april automatisch aan de SPV verstrekt. Dat schrijft minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie in een brief aan de SPV.

Opstelten belooft beterschap bij ongevalsregistratie

De stichting had samen met negen andere betrokken organisaties eind januari een brandbrief gestuurd aan de minister. Het beperkte aantal ongevalregistraties door de politie, de lange doorlooptijd van de verstrekkingen ervan en de onvolledigheid van de gegevens leiden volgens de SPV tot grote problemen. Niet alleen in de zin van onvrede en onbegrip bij veel slachtoffers, maar ook extra werk bij de politie, doordat belangenbehartigers van slachtoffers, bij gebrek aan informatie bij de SPV, rechtstreeks contact opnemen met de politie. “Aan de kant van de SPV leidt dit tot ontoereikende serviceniveaus en financiële tekorten. Het voortbestaan (…) staat bij het bestuur van de Stichting daarom ernstig ter discussie.”
Opstelten benadrukt in zijn antwoord dat de ongevalsregistratie van de politie in 2013 op orde komt. In dit verband wordt ook de zogenoemde BasisVoorziening Informatie van de politie aangepast, waardoor de registratie niet alleen centraler, maar ook vollediger wordt. “De dienders zullen voor een goede registratie worden geïnstrueerd. Ook dat is uiterlijk eind 2013 afgerond.”
Theo Kremer, directeur van de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars is blij dat de minister eindelijk opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van de bestaande beleidsregels: “Verzekeraars moeten zich volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade binnen drie maanden na een ongeval uitlaten over de aansprakelijkheid. Het spreekt voor zich dat een snel beschikbaar en volledig proces verbaal het voor verzekeraars makkelijker maakt om die afweging te maken, zodat ze ook sneller de schade kunnen afhandelen.”

Reageer op dit artikel