nieuws

Nederlander wil zelf beschikken over zijn zorgbudget

Schade

De meerderheid van de Nederlanders wil graag zelf over zijn zorgbudget beschikken en hieruit de zorg thuis of in het verpleeg- of verzorgingshuis regelen en betalen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Trendwatch Zorgconsument 2012’ van Motivaction, in opdracht van de brancheorganisatie van zorginstellingen ActiZ.

Nederlander wil zelf beschikken over zijn zorgbudget

Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat er een groot draagvlak is voor de visie van cliëntenorganisaties en ActiZ met betrekking tot het bevorderen van eigen regie en zelfredzaamheden, onder meer door cliëntvolgende bekostiging. Hierbij bepalen cliënten zelf welke zorg zij afnemen en bij wie ze deze zorg inkopen. Van de mensen die willen beschikken over hun eigen zorgbudget, wil slechts een derde dat de zorgverzekeraar hen ondersteunt bij de zorginkoop. Liever kiest men voor ondersteuning van familie, de huisarts of het verpleeg- of verzorgingshuis.

Reageer op dit artikel