nieuws

Movir start met ‘pensioenactie’

Schade

Movir gaat komende donderdag van start met de actie ‘Zeker tot uw pensioen!’ Daarbij worden klanten gewezen op de gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd voor de aov, die is gesloten met een eindleeftijd van maximaal 65 jaar.

Movir start met ‘pensioenactie’

“Door de verhoogde AOW-leeftijd is er een AOW-gat ontstaan. Tot en met 1 juli 2013 kan de eindleeftijd op de verzekering verhoogd worden tot 65, 66 of 67 jaar op basis van een beperkt aantal gezondheidsvragen.” Daarna geldt het reguliere acceptatiebeleid. Movir heeft onder meer de actiesite www.zekertotuwpensioen.movir.nl in het leven geroepen. “Voor het verhogen van de eindleeftijd op bestaande verzekeringen geldt de eerbiedigende werking voor provisie.” Een hogere eindleeftijd kan ook worden aangevraagd als de resterende looptijd van de polis na aanvragen minder dan vijf jaar is.
Verzekerden die geen gebruik kunnen maken van de actie – bijvoorbeeld als zij arbeidsongeschikt zijn of eerder vergeefs een verzoek tot verhoging hebben gedaan – worden op 15 april geïnformeerd en worden naar hun adviseur verwezen.

Reageer op dit artikel