nieuws

‘Bugje’ leidt tot aansprakelijkheid

Schade

Bestuurdersaansprakelijkheid draait niet alleen om ernstige fraudezaken of epische ‘bloopers’. Zelfs een bugje in het computersysteem kan tot persoonlijke aansprakelijkheid leiden, zo leert een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam. Toch is naar schatting slechts 15% tot 20% van de bestuurders adequaat verzekerd.

‘Bugje’ leidt tot aansprakelijkheid

Zo maar een voorbeeld uit de praktijk, aan de hand van een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (LJN: BV9284). Meneer X richt in 2003 een BV op. Het is een modern bouwbedrijf. De administratie wordt volledig geautomatiseerd via een geavanceerd softwaresysteem, dat de boekhouding aan de projectadministratie koppelt. De zaken gaan meteen al goed. In 2004 was de omzet nog € 1 mln. In 2005 was dat € 3,3 mln, in 2006 al € 6,4 mln tot een ‘whopping’ € 11 mln in 2007. Bijna te mooi om een waar te zijn! En zo was het helaas ook.

Failliet

Op 8 april 2008 wordt de BV in staat van faillissement verklaard. Met als hoofdoorzaak dat de extensieve groei intern niet goed kon worden begeleid. Managementprocessen waren niet goed geoptimaliseerd en er zijn fouten gemaakt in de kostprijsberekening. En door een bug in het computersysteem raakte het bestuur daar – naar eigen zeggen – pas in het najaar van 2007 mee bekend. Die bug is uiteindelijk op 17 december 2007, na een stroom klachten over onterecht verzonden facturen, ontdekt en verwijderd. Maar toen was het al te laat.

Artikel 36 Invorderingswet

Het bestuur had vanwege de bug in het computersysteem geen goed inzicht in de eigen financiën, met als gevolg dat er te weinig belasting is aangegeven en betaald. En omdat het bestuur dat – naar eigen zeggen – niet wist, is ook verzuimd om bij de fiscus een zogenaamde melding betalingsonmacht te doen. In artikel 36 Invorderingswet staat dat de bestuurder in dat geval persoonlijk aansprakelijk is voor alle fiscale schulden van de BV. De fiscus dient een claim in en vordert ruim € 260.000 aan naheffingsaanslagen, vergrijpboetes en rente.

Hoe loopt het af?

De rechtbank stelt de fiscus in het gelijk. De rechtbank overweegt dat er weliswaar geen sprake is van onbehoorlijk bestuur, maar dat het bestuur op grond van artikel 36 Invorderingswet toch persoonlijk aansprakelijk is voor de betaling van, in ieder geval, de naheffingsaanslagen loonbelasting. Bij het Hof loopt het voor het bestuur iets beter af, alhoewel er toch nog aansprakelijkheid wordt aangenomen. De eindafrekening bedraagt zo’n € 142.000. Te betalen door de bestuurders in privé. Exclusief proceskosten, rente en de kosten van de advocaat. Duur leergeld. Waren de bestuurders hiervoor verzekerd? Uit de uitspraak blijkt dat niet.
Nu maar hopen dat ze een goede tussenpersoon hadden.

Reageer op dit artikel