nieuws

Basisverzekering vergoedt gemiddeld € 2.100 aan zorg

Schade

In 2010 werd voor zorg die onder de basisverzekering valt gemiddeld € 2.100 per Nederlander uitgekeerd door zorgverzekeraars. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Gecorrigeerd naar verschillen in leeftijdsopbouw liggen de zorgkosten hoger bij huishoudens met een laag inkomen en mensen van niet-westerse herkomst.

Basisverzekering vergoedt gemiddeld € 2.100 aan zorg

Mannen kwamen in 2010 uit op gemiddeld € 1.980 zorgkosten vanuit de basisverzekering. Vrouwen kwamen uit op € 2.220. “Dat dit voor vrouwen hoger ligt, komt vooral doordat zij hogere kosten maken in de vruchtbare leeftijd”, aldus het CBS. “Op andere leeftijden zijn de kosten van mannen hoger, vooral doordat zij op hogere leeftijd vaker in het ziekenhuis worden opgenomen.”
Zonder rekening te houden met verschillen in leeftijdsopbouw is het gemiddelde bedrag bij autochtonen (€ 2.135) hoger dan dan bij niet-westerse allochtenen (€1.790). Dit komt omdat de meeste zorgkosten worden gemaakt op hogere leeftijd,  een groep die bij niet-westerse allochtonen gering is. Gecorrigereerd voor deze leeftijdsbouw liggen de gemiddelde zorgkosten voor personen van niet-westerse herkomst  hoger (€ 1.890) dan voor autochtonen (€ 1.612). Bij Surinaamse mannen tot 65 jaar liggen de zorgkosten gemiddeld € 600 hoger dan voor autochtone mannen. Turkse vrouwen in de zelfde leeftijdscategorie souperen € 350 meer aan zorg dan hun autochtone seksegenoten. 
De verschillen in zorgkosten tussen de verschillende groepen Nederlanders zitten hem vooral in ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en medicijngebruik. De gemiddelde kosten voor ziekenhuiszorg voor Turkse, Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse mannen liggen met € 900 ongeveer € 200 hoger dan voor autochtone Nederlandse mannen. Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse mannen gebruiken bovendien twee keer zoveel tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Voor een aantal kleinere kostenposten, zoals paramedische zorg (waaronder fysiotherapie en eerstelijns psychologische hulp) zijn de kosten bij niet-westerse allochtonen juist lager. 
In zijn algemeenheid worden de hoogste zorgkosten gemaakt door de huishoudens uit de laagste inkomensgroepen. Zij gebruiken anderhalf keer zoveel zorg als de hoogste inkomensgroep. Het verschil is het grootste bij de tweedelijns geestelijke gezondsheidszorg. De kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg liggen echter bij de hoogste inkomens hoger.

Reageer op dit artikel