nieuws

Verzekeraars maken werk van zorgfraude

Schade

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft eerder deze maand zeven zorgverzekeraars op de vingers getikt. De aangeschreven verzekeraars moeten de NZa laten zien hoe zij hun controles van declaraties gaan verbeteren. Als een van de verbeterpunten noemt de NZa het analyseren van gegevens (datamining), opmerkelijk aangezien hier een jaar geleden al een kenniscentrum voor is opgericht.

Verzekeraars maken werk van zorgfraude

Zorgverzekeraars moeten zorgfraude meer planmatig aanpakken van de NZa en meer risicoanalyses uitvoeren voor gepast gebruik. “Er zijn wel goede ontwikkelingen, maar meer inzet is nodig”, aldus de NZa. Een opmerkelijke uitspraak omdat de zorgverzekeraars met ingang van 1 januari 2012 al hun fraudesignalen delen met het Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg, een initiatief van ZN. Het Kenniscentrum analyseert de binnengekomen signalen en zorgt voor de coördinatie van het verdere proces. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met ketenpartners zoals de NZa, het ministerie van VWS, het Verbond van Verzekeraars en overheidsdiensten voor opsporing en vervolging zoals de politie, de inspectie SZW en het Openbaar Ministerie. Onlangs nog legden het Verbond en ZN nieuwe afspraken vast in een convenant dat gegevensuitwisseling tussen het Kenniscentrum en het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond mogelijk maakt. Hierdoor kunnen verzekeraars zorgfraude effectiever opsporen en krachtiger aanpakken.
Intussen vindt de PVV het allemaal wel erg lang duren. De politieke partij opende een eigen website www.fraudeloketzorg.nl, waar alle Nederlanders elke vorm van fraude in de zorg kunnen melden.
 

Reageer op dit artikel