nieuws

‘Verplicht een dekkende milieuverzekering voor bedrijven bij wet’

Schade

Jan Mans, oud burgemeester van Enschede en Moerdijk roept verzekeraars op om met de overheid om tafel te gaan, om zo de processen van handhaving van en toezicht op de milieuwetgeving aan te scherpen.

‘Verplicht een dekkende milieuverzekering voor bedrijven bij wet’

Mans deed zijn uitspraak donderdagmiddag tijdens een evenement van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) in Nootdorp. Naast zijn oproep hield Mans tevens een pleidooi voor een verplichte en dekkende milieuverzekering voor bedrijven. Hij zei dat dit een van de lessen moet zijn die de samenleving kan trekken uit de ramp bij Chemie Pack in Moerdijk. Dat bedrijf stond weliswaar onder toezicht van de gemeente, maar milieu-inspecties werden ruim van tevoren aangekondigd en konden ook worden uitgesteld. De processen van handhaving en toezicht op dit gebied moeten veel strenger. Overheid en verzekeraars moeten hierin samen optrekken. “De overheid neemt hierin geen initiatief, dus jullie moeten de minister bellen”, aldus Mans, die aangaf ook zelf nog wel een rol te willen spelen. Bedrijven zijn uit kostenoverwegingen te terughoudend in het sluiten van een goede milieuschadeverzekering. Deze zou dan ook wettelijk verplicht moeten worden aldus Mans.

Reageer op dit artikel