nieuws

Amsterdammers consumeren meeste basiszorg

Schade

Vektis, het informatiecentrum voor de zorg, heeft voor de vier grote steden de kosten per zorgverzekerde in kaart gebracht. Amsterdammers maakten in 2011 de meeste kosten vanuit de basisverzekering; gemiddeld € 2.839 per verzekerde. Landelijk bedroeg het gemiddelde € 1.975 per persoon.

Amsterdammers consumeren meeste basiszorg

Na Amsterdam volgen de steden Den Haag met € 2.117 en Rotterdam met € 2.168. In Utrecht liggen de kosten per verzekerde onder het landelijk gemiddelde. In vergelijking met Amsterdam liggen de kosten per verzekerde zelfs € 1.000 lager. De lagere zorgkosten in Utrecht worden volgens de Vektis Zorgthermometer waarschijnlijk deels verklaard doordat er relatief veel studenten wonen en de bevolking hierdoor gemiddeld genomen wat jonger is. In Amsterdam is ongeveer een op de zeven inwoners een student, in Utrecht is dat ongeveer een op de vijf. Een opvallende uitschieter in de hoofdstad is de GGZ; het bedrag per verzekerde ligt hier ruim twee keer boven het landelijk gemiddelde van € 187. De cijfers in de Zorgthermometer zijn afkomstig uit de declaratiegegevens van zorgverzekeraars, verzameld bij Vektis.
(25-02-2013) Zorgkosten Amsterdam vergelijkbaar met andere grote steden
Vektis heeft een fout ontdekt in de Zorgthermometer van 21 februari. Bij het bepalen van de zorgkosten per regio is een verkeerd inwoneraantal voor Amsterdam gehanteerd. Hierdoor werden de zorgkosten per inwoner van Amsterdam ten onrechte hoger gepresenteerd dan het geval is.

Reageer op dit artikel