nieuws

Toch aov-uitkering door onduidelijke definitie begrip ‘ziek’

Schade

Contra proferentem

De commissie gaat ervan uit dat de verzekerde de polis heeft gesloten als natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Daarom is de zogeheten contra-proferentemregel van toepassing: bij twijfel over de betekenis van een beding geldt de voor de verzekerde gunstigste uitleg. Het begrip ‘ziek’ wordt in de polisvoorwaarden enerzijds gedefinieerd als “ongeschikt tot het verrichten van werk als rechtstreeks en objectief medisch gevolg van ziekte, aandoening of letsel”; anderzijds als “lichamelijk of geestelijk niet in orde”. De commissie hanteert op grond van het contra-proferentembeginsel de eerstgenoemde definitie en concludeert dat de verzekerde pas in juni ziek is geworden, al was hij vanaf maart geestelijk niet in orde. De verzekerde kan wellicht worden verweten dat hij een strafbaar feit heeft gepleegd, maar “daarmee is echter nog niet gezegd dat
de gevolgen van die detentie hem verweten kunnen worden”.
De commissie geeft het bindende advies dat de aov-uitkering alsnog moet worden betaald.
 

Reageer op dit artikel