nieuws

Megaboetes voor misbruik patiëntendossier

Schade

Zorgverzekeraars die misbruik maken van het nieuwe elektronische uitwisselingssysteem voor patiëntendossiers LSP, kunnen rekenen op forse boetes. Dat staat in een wetsvoorstel voor het Landelijk Schakel Punt (LSP) dat minister Schippers vlak voor Kerst presenteerde. De maximale boete ligt op een half miljoen.

Megaboetes voor misbruik patiëntendossier

“Gezien de ernst van het feit en de beoogde afschrikwekkende werking, heb ik de maximale boete op €500.000 gesteld of, als dit hoger is, 10% van de omzet van de betrokken verzekeraar”, aldus Schippers in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel. Ook kunnen verzekerden wiens polis het betreft volgens het wetsvoorstel direct hun verzekering beëindigen als blijkt dat er misbruik heeft plaatsgevonden. Schippers wil niet zo ver gaan dat alle verzekerden op mogen zeggen bij een tweede maal misbruik, zoals was verzocht door Kamerlid Attje Kuiken (PvdA). “Een opzegrecht voor alle verzekeringnemers is ook naar het oordeel van de Raad van State  een disproportionele sanctie waarmee het algemeen belang niet is gediend. De Raad stelt daarbij dat een mogelijke consequentie is dat een zodanig groot aantal verzekeringnemers van de opzegmogelijkheid gebruik maakt dat de financiële soliditeit van de betrokken zorgverzekeraar in gevaar komt.”
Wanneer een zorgverzekeraar zich wederrechtelijk toegang verschaft tot het elektronisch uitwisselingssysteem, is ook nog een strafrechtelijke vervolging mogelijk. “Wat natuurlijke personen betreft – in geval van een zorgverzekeraar zal dat veelal een werknemer zijn – kan worden vermeld dat degene die wederrechtelijk binnendringt in het elektronisch uitwisselingssysteem als pleger van computervredebreuk kan worden vervolgd.”

Reageer op dit artikel