nieuws

Loon 1,2% omhoog bij zorgverzekeraars

Schade

Werkgevers en bonden hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de zorgverzekeraars. Die geldt voor circa 10.000 medewerkers en omvat een structurele loonsverhoging van 1,2%. De pensioenen voor actieve werknemers blijven onvoorwaardelijk geïndexeerd, meldt FNV Bondgenoten.

Loon 1,2% omhoog bij zorgverzekeraars

Over de nieuwe cao, die loopt van 1 oktober 2012 tot 1 juli 2013, is zeven maanden onderhandeld. Vooral de pensioenregeling vormde een struikelblok. “Werkgevers wilden een stap zetten met betrekking tot kostenbeheersing in de pensioenregeling. Vakorganisaties wilden niet vooruitlopen op het overleg over een nieuwe pensioenregeling. Een compromis is uiteindelijk gevonden in gedeeltelijk uitstel van de indexering van de pensioenen voor de werknemers”, verklaart brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland.
Afgesproken is een structurele loonsverhoging van 0,4% per 1 januari van dit jaar; in april volgt nog een stijging van 0,8%. In maart is er bovendien ter compensatie een eenmalige uitkering van 6% van het maandsalaris, omdat de loonsverhoging later wordt doorgevoerd dan 1 oktober. “Door de loonsverhoging deels structureel en deels eenmalig te maken, zijn de werkgevers binnen de grenzen gebleven van wat zij maximaal aan salaris wilden indexeren”, licht bestuurder Annelies Ossel toe namens FNV Bondgenoten.
In de nieuwe cao is verder voorzien in het bemiddelen naar werk voor VUT-gerechtigden die niet in het AOW-gat hebben kunnen voorzien. De bonden hebben het akkoord met een positief advies voorgelegd aan de achterban. De cao geldt voor werknemers van CZ, DSW, De Friesland, Menzis/Azivo, Salland, Uvit (Univé, VZA, IZA, Trias) en Zorg en Zekerheid.
Volgende week staat alweer het eerste overleg gepland over de cao 2013-2014. Dan staan de pensioenen opnieuw hoog op de agenda; de bonden gaan voorafgaand aan dat gesprek om de tafel met bedrijfstakpensioenfonds SBZ.

Reageer op dit artikel