nieuws

Hof: bedrijven al eerder aansprakelijk voor asbestletsel

Schade

Twee uitspraken van het gerechtshof in Den Haag hebben de aansprakelijkheid van werkgevers voor letselschade door asbest bij werknemers aanmerkelijk opgerekt. Volgens het hof kunnen bedrijven met terugwerkende kracht tot in de beginjaren 50 nog aansprakelijk worden gesteld voor het blootstellen van medewerkers aan asbest. Voorheen werd ervan uitgegaan dat werkgevers vanaf de jaren zestig aansprakelijk konden worden gesteld, omdat zij toen pas op de hoogte konden zijn van de risico’s van werken met asbest.

Hof: bedrijven al eerder aansprakelijk voor asbestletsel

In de eerste zaak draait het om een werknemer van scheepwerfmaatschappij Wilton-Fijenoord, die daar tussen september 1950 en november 1964 heeft gewerkt. In 2008 is bij hem asbestkanker geconstateerd en datzelfde jaar is hij overleden. Blijkens een rapport van de Stichting Instituut Asbestslachtoffers is de werknemer onder meer bij het bevestigen van strips aan gordijnen en bij het bevestigen van asbestplaten met asbest in aanraking gekomen.
Geen verjaring
Allianz, de aansprakelijkheidsverzekeraar van Wilton-Fijenoord, beroept zich op een verjaringstermijn van 30 jaar. Het hof verwerpt dat beroep: “Juist waar in de jaren 50 en 60 in de scheepsbouw veelvuldig met asbest werd gewerkt, bestond er gezien de verontrustende signalen uit de medische wetenschap voor Wilton-Fijenoord als asbestverwerkend bedrijf aanleiding maatregelen ter voorkoming van de blootstelling van haar personeel aan asbest te treffen.” Het hof verwijst onder meer naar publicaties uit 1942 en de erkenning van asbestose als beroepsziekte in 1949.
Allianz is gehouden een schadevergoeding van ruim € 50.000 uit te keren: “Allianz had kunnen weten waaraan zij begon toen zij ver na uitdiensttreding van de oud-werknemer een AVB-verzekering sloot met een asbestverwerkend bedrijf.”
Ernstige aanwijzingen
In de tweede zaak gaat het om een werknemer die tussen januari 1952 en juli 1964 voor droogdokmaatschappij RDM werkte. Hij is in 2008 overleden aan mesothelioom (asbestkanker). “Het verband tussen mesothelioom en de blootstelling aan asbest wordt in Nederland pas sinds 1969 aangenomen”, zo verweert Allianz – ook hier de verzekeraar – zich. Het hof vindt echter dat de relatie redelijkerwijs al eerder gelegd had kunnen worden: “Waar het om gaat is dat er (dus) reeds voorafgaand aan en tijdens het dienstverband van de oud-werknemer ernstige aanwijzingen waren voor de gezondheidschadelijke effecten van beroepsmatige blootstelling aan asbest en dat de werkgever dat wist, althans had behoren te weten”, zo stelt het hof in beide zaken.
 

Reageer op dit artikel