nieuws

Hoe lang blijft de zorgverzekerde nog solidair?

Schade

Hoger opgeleiden maken minder vaak gebruik van de zorg, terwijl zij steeds meer moeten bijdragen aan de collectieve zorgkosten van vooral de mensen met een lagere opleiding. De solidariteit in de zorg staat onder druk, zegt het Centraal Planbureau (CPB).

Hoe lang blijft de zorgverzekerde nog solidair?

Uit de CPB Policy Brief ‘De prijs van gelijke zorg’ blijkt dat, opgeteld over de hele levensloop, het zorggebruik door mensen met alleen basisonderwijs gemiddeld ongeveer € 3.000 per jaar bedraagt. Voor hoogopgeleiden is dat € 2.000. Het omgekeerde patroon is volgens het CPB zichtbaar bij de financiering. In 2011 droeg iemand met een hbo/wo-opleiding bijna € 4.000 per jaar bij aan de collectieve zorgvoorzieningen en iemand met een vmbo-opleiding circa € 2.000. “De nu geldende uniformiteit in de gezondheidszorg sluit steeds slechter aan bij de wensen van zowel arme als rijke mensen. In het huidige zorgstelsel kunnen mensen met een laag inkomen niet kiezen voor een kleiner zorgpakket ten gunste van andere bestedingen en hebben mensen met een hoger inkomen weinig mogelijkheden om te kiezen voor betere zorg”, aldus het CPB. Mogelijke oplossingen liggen volgens het CPB onder andere in de keuze voor een kleiner basispakket of een hogere eigen bijdrage in de zorg.

Reageer op dit artikel