nieuws

Breed promotieoffensief brandpreventie bedrijven

Schade

Ondernemers moeten zich meer bewust zijn van de verstrekkende gevolgen die een brand kan hebben op de continuïteit van het bedrijf. Circa 50% van de bedrijven komt een grote brand, ook al is de volledige schade uitgekeerd, niet meer te boven.

Breed promotieoffensief brandpreventie bedrijven

Het Verbond van Verzekeraars, MKB-Nederland, VNO-NCW en de Brandweer hebben hiertoe de handen ineen geslagen om grote en kleine bedrijven te helpen met een meer beleidsmatige en structurele aanpak bij het beperken van de risico’s op en de gevolgen van brand. Onderdeel van de campagne is de nieuwe website checklistbrand.nl. Op de website kunnen ondernemers terecht voor praktische tips en aandachtspunten, ondersteund door een voorlichtingsfilm. Een checklist neemt de ondernemer mee langs vier concrete terreinen: het bedrijfsterrein, brandbare materialen, het gebouw zelf en brandbestrijding. “Het invullen van de checklist levert de ondernemer binnen 10 minuten een concreet en persoonlijk advies op met meer inzicht in de kwetsbare plekken van de onderneming en tips om concrete maatregelen te treffen”, aldus de initiatiefnemers in hun gezamenlijke toelichting.
Volgens cijfers van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE)  vinden jaarlijks gemiddeld negentig tot honderd branden plaats (in 2012 zelfs 120) met een schadebedrag van meer dan een miljoen euro. De totale schadelast ligt jaarlijks gemiddeld tussen de 350 tot 450 miljoen euro.
 

Reageer op dit artikel