nieuws

Prijs totale zorgpolis doorslaggevend voor shopper

Schade

De aanvullende verzekering speelt dit jaar een grotere rol bij het switchen van zorgverzekeraar en staat bij het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL voor het eerst in de top-3 van redenen om over te stappen.

Prijs totale zorgpolis doorslaggevend voor shopper

De prijs en de dekking van de aanvullende verzekering zijn volgens het onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) een belangrijke reden om over te stappen naar een andere verzekeraar. Toch is uiteindelijk de hoogte van de totale premie de belangrijkste reden om te wisselen, ruim vier op de tien (41%) wisselaars geeft dit als reden aan. Dat zijn er overigens minder dan in 2011 toen het percentage op 52% uitkwam. Op de tweede plek van vaakst genoemde redenen om over te stappen staat dit jaar ‘ik wilde gaan deelnemen aan een collectieve zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar’. Een vijfde (20%) van de wisselaars kruiste deze reden aan. Op de derde plek (16%) staat ontevredenheid met de premie van de aanvullende verzekering. De reden ‘niet tevreden over de kwaliteit van zorg die mijn zorgverzekeraar regelt’ wordt door slechts 3% van de wisselaars aangekruist.
De blijvers
Van de mensen die niet switchen, blijft 53% bij de huidige zorgverzekeraar vanwege tevredenheid over de dekking van de totale polis. In de top drie van redenen om niet te wisselen, staat verder: ‘ik zit al heel lang bij deze zorgverzekeraar’ (31%) en ‘ik ben tevreden over de service van mijn zorgverzekeraar’ (26%). Deze top drie is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Reageer op dit artikel