nieuws

Nieuwe Gedragscode schade-expertiseorganisaties

Schade

Per 1 januari 2013 vervangt een nieuwe Gedragscode schade-expertiseorganisaties de bestaande gedragscode uit 2003. In de nieuwe code wordt onder andere het recht op contra-expertise/second opinion en de relatie tussen de expert en de verzekeraar duidelijker weergegeven.

Nieuwe Gedragscode schade-expertiseorganisaties

Doel van de code is volgens het Verbond van Verzekeraars om de kwaliteit van het proces van schadebehandeling verder te verbeteren en de objectiviteit van de expert te waarborgen. Binnen de nieuwe geactualiseerde code is ook de informatievoorziening aan de klant over het proces van schadeafwikkeling verder aangescherpt.

Reageer op dit artikel