nieuws

Maak bezwaar tegen WGA 80-100% beschikking

Schade

Advocaat Joop van Zijl raadt werkgevers aan standaard bezwaar aan te tekenen bij het UWV tegen de vele WGA 80-100% beschikkingen. “Dat levert vele honderdduizenden euro’s op en de kans op succes is groot”, aldus de specialist in bezwaarprocedures tijdens het VeReFi Congres ‘Schadelastbeheersing’, georganiseerd door CS Opleidingen van Marjol Nikkels-Agema.

Maak bezwaar tegen WGA 80-100% beschikking

Elke WGA-beschikking kan een middelgrote en grote werkgever over 10 jaar al snel € 150.000 kosten. Alleen om die reden al loont het om kritisch met WGA-beschikkingen om te gaan en te bezien of een WGA-uitkering eigenlijk geen IVA-uitkering zou moeten zijn. IVA staat voor de regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten. De uitkeringslasten voor een IVA-uitkering worden niet individueel toegerekend aan de werkgever. Van Zijl: “Driekwart van alle WGA 80-100% toekenningen gaat om personen die volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt (WGA) zijn en een kwart zou wel duurzaam arbeidsongeschikt (IVA) zijn. Naar mijn idee is dit in werkelijkheid andersom. Een bezwaar tegen een WGA 80-100% beschikking is dan ook aan te raden.” In zijn bijdrage tijdens het congres voegde Arbo-arts Rob Bakkenes daar aan toe: “De beoordeling van het UWV is vaak te algemeen. Het oordeel ‘niet duurzaam’ dient te zijn toegespitst op de specifieke situatie van de beoordeelde. Daar schort het vaak aan.”

Reageer op dit artikel