nieuws

De Jager schiet op kennisniveau adviseurs

Schade

De Jager schiet op kennisniveau adviseurs

Minister de Jager wil het niveau van dienstverlening bij financiële adviseurs verder opkrikken door een diplomaplicht in te voeren voor alle financiële adviseurs. Daarnaast wordt de permanente educatie aangescherpt. Adviseurs moeten doorlopend op de hoogte blijven van de nieuwste informatie over financiële producten. Ter controle wordt periodiek een examen afgelegd.

Het real time up-to-date houden van kennis moet de financiële onderneming borgen in zijn bedrijfsvoeringsmodel. Het is ook de onderneming die ervoor verantwoordelijk is dat zijn individuele adviseurs over de juiste diploma's beschikken. Dit zijn de belangrijkste punten uit een brief die de minister aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hierin stelt hij verder dat er een centrale examenvragendatabank moet komen onder toezicht van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). "Zo wordt de kwaliteit van de examens verbeterd en gegarandeerd. Dit zorgt voor een hoger niveau van dienstverlening bij financiële adviseurs", aldus De Jager.
Tot slot, zo schrijft de minister, wordt het opleidingsprogramma zowel qua structuur als inhoud aangescherpt zodat er een betere aansluiting komt tussen de vakbekwaamheidsmodules en de dagelijkse adviespraktijk.
Dit pakket maatregelen komt nog eens bovenop de maatregelen die de minister al heeft genomen op het gebied van de provisies. In april 2012 zal de consultatie van de wetgeving starten. Invoering in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) is voorzien in de loop van dit jaar.

Reageer op dit artikel