nieuws

ASP protesteert tegen bezuinigingen op rechtshulp

Schade

Op woensdag 14 september zal de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) met een groot aantal leden deelnemen aan een ‘togaprotest’ op het Plein in Den Haag tegen de voorgenomen bezuinigingen op de (gesubsidieerde) rechtshulp en tegen de verhoging van de griffierechten.

ASP protesteert tegen bezuinigingen op rechtshulp

De maatregelen die het kabinet wil nemen, leiden volgens de advocaten tot een onaanvaardbare beperking van de toegang tot het recht, met name voor letselschadeslachtoffers. "Procederen wordt dan onbetaalbaar", luidt het.
Volgens de letselschadeadvocaten wordt het voor financieel kwetsbare groepen onmogelijk om een advocaat in de arm te nemen als er € 240 mln wordt bezuinigd op de gesubsidieerde rechtshulp. Dat betekent een verlaging van het budget met 20%. Daar komt nog bij dat het kabinet het plan heeft om de griffierechten 'kostendekkend' te maken. "Dat zal ertoe leiden dat letselschadeslachtoffers een onaanvaardbaar hoge prijs moeten betalen om hun zaak aan de rechter te kunnen voorleggen." Bij een letselschadezaak met een groot financieel belang kan het voor de minst draagkrachtigen gaan om € 1.875 (nu € 71); in hoger beroep loopt het griffierecht in die gevallen op tot € 4.688 (nu € 284).
"Los van de onaanvaardbare beperking van de toegang tot de rechter horen letselschadeslachtoffers en andere rechtzoekenden niet voor de financiering van de rechtspraak te hoeven zorgen. De rechtstaat dient vooral uit algemene middelen te worden gefinancierd", aldus ASP.

Reageer op dit artikel