blog

De vervuiler betaalt… minder in 2020!

Schade 1643

Geen discussie over het klimaatakkoord. Ook niet of je een elektrische auto of dikke diesel moet kopen of leasen. Wel een aparte uitwerking bij de berekeningen van de gedifferentieerde WGA- en ZW-premie voor 2020. Het uitgangspunt van de wetgever bij de financiering van de Ziektewet en WIA is: de vervuiler betaalt. Echter wat zien we nu? De vervuiler betaalt minder in 2020. Goed om mee te nemen in uw advies om het WGA- en ZW-risico privaat of publiek te verzekeren.

De vervuiler betaalt… minder in 2020!

Ik zal u de techniek van het berekenen van de publieke WGA premie grotendeels besparen. Waar het op neerkomt is dat werkgevers met een meer dan gemiddelde WGA-instroom een opslag krijgen op hun premie en werkgevers met minder dan de gemiddelde instroom een korting. De berekening is dit jaar enigszins veranderd, met een paradoxaal effect als gevolg.

Meer schade, lagere premie

Uit berekeningen blijkt namelijk dat werkgevers met veel WGA-schade (instroom in de WGA) minder gaan betalen in 2020. Dit geldt voor grote en middelgrote werkgevers, waar de WGA-premie deels of geheel door de schadelast van de eigen onderneming wordt veroorzaakt. Overigens zien we dit ook in de UWV-premie voor de ZW, maar daar is het verschil kleiner ten opzichte van de WGA.

Wat is de reden?

Nu wordt het enigszins technisch. Allereerst is de gemiddelde WGA-instroom, het gemiddeld werkgeversrisico, gestegen van 0,41 procent dit jaar naar 0,48 procent voor 2020. Het gevolg is dat de kans op een opslag op de premie kleiner is geworden. Stel dat het individuele WGA-risico van een werkgever 0,55 procent is, dan week dit in 2019 nog 0,14 procent af en in 2020 nog maar 0,07 procent. Dit verschil wordt in de premieformule verwerkt en vermenigvuldigd met een correctiefactor. Deze correctiefactor is gedaald van 1,42 dit jaar naar 1,18 voor 2020. Kortom; een hogere WGA-instroom wordt volgend jaar minder zwaar bestraft dan dit jaar.

Potentieel lagere UWV-premie

Voor grote werkgevers (met een loonsom vanaf 3.370.000 euro), waarvan een groot deel eigenrisicodrager is, betekent dit potentieel een lagere UWV-premie. Hiermee is het idee van ‘de vervuiler betaalt’ niet of in ieder geval minder van toepassing. Wellicht wordt hiermee de stap naar een private verzekering wel minder aantrekkelijk in 2020.

Verschillen

De grote vraag is hoe de private WGA premies zich gaan verhouden tot de publieke UWV-premies. Naar verwachting zullen deze de komende weken door verzekeraars bekend worden gemaakt voor premiejaar 2020. De complete systematiek is hier na te lezen.

Reageer op dit artikel