blog

Liever premiestabiliteit of laagste premie?

Schade 4841

Natuurlijk, ook bij ons staat de MKB verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2020 op de agenda. Echter, of dit product een stuk prijsstabiliteit en solidariteit terug gaat brengen in onze branche of juist het tegenovergestelde, dat gaat de praktijk uitwijzen. Solidariteit & stabiliteit versus verdergaande prijsdifferentiaties, wat is nu het beste?

Liever premiestabiliteit of laagste premie?

Ik begrijp de behoefte van het mkb aan minder premiefluctuaties bij hun verzuimverzekering. De premies hiervan willen tenslotte nog wel eens schommelen. De grote concurrentie tussen verzekeringsmaatschappijen is hier de grootste oorzaak van. Kennen we een jaar met een laag verzuim en dus een lage schadelast, dan verlagen wij aanbieders prompt de premies. We hebben dan immers extra marge die we weer teruggeven aan de markt. Echter, als het landelijk verzuim weer stijgt, dan stijgen de premies (soms fors) mee om de schadelast te kunnen bekostigen. Die prijsfluctuatie, daar zit een ondernemer natuurlijk niet op te wachten.

Solidariteit

Stabiele verzekeringspremies. Daar vraagt de markt om. Echter, prijsstabiliteit op de lange termijn betekent hogere risico-opslagen en daardoor een hogere premie. Het is tenslotte een premie die berekend wordt voor een grote groep ondernemers, met zowel hoge als lage verzuimcijfers. Kortom, een premie gebaseerd op solidariteit.

Preventie

Hoewel mijn hart ligt bij dit concept, weet ik niet of de markt hier nog voor gaat kiezen. We kennen immers al geruime tijd die andere manier: de ondernemer die al jarenlang veel aan preventie doet (en soms ook een beetje geluk heeft met het personeel) en weinig schade heeft geclaimd, wordt beloond met een lagere premie. Is deze mkb’er bereid om voor prijsstabiliteit een hogere premie te betalen of kiest hij of zij toch voor het scherpere, meer individuele en fluctuerende aanbod?

Stabiele premie

Laat ik onderstrepen: ik sta volledig achter het initiatief van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. En ja, uiteraard omvat deze verzekering meer dan een stabiele premie, ook de dienstverlening is een belangrijke component. En ook wij zetten heel bewust bij deze nieuwe verzekering het gedachtegoed voort dat we ook bij onze andere verzuimverzekeringen kennen: aandacht voor preventie én begeleiding bij re-integratie. Samen met financieel adviseurs in het land begeleiden we ondernemers bij het voorkomen van zieke werknemers. Bij het voorkomen van ongelukken en ziekte. En mocht zich dit toch voordoen, dat staan we de ondernemer bij om dit zo goed en adequaat mogelijk te regelen. Met diverse trajecten en vergoeding van kosten om de re-integratie te bevorderen.

Toch blijft een interessante vraag: zijn ondernemers bereid te betalen voor premiestabiliteit en een verzuimverzekering die meer gestoeld is op solidariteit? Weet u het antwoord?

Reageer op dit artikel