blog

Premiegeweld verzuimverzekeringen: ongewenste uitwerkingen

Schade 3618

Het zat er aan te komen. Verzekeraars hebben de premieverhogingen op de verzuimverzekering al aangekondigd (De Goudse, in de zomer) omdat het verzuim aan het stijgen is, aldus cijfers van het CBS over het eerste kwartaal van 2018, met daarin de griepgolf. De cijfers van het tweede kwartaal zijn geruststellender, maar toch. Momenteel komen de premieverhogingen los. En iedereen die werkt met serviceproviders of mantelcontracten weet hier van. Zo is, bijvoorbeeld, een mantel in de medische sector verhoogd met 32% overall.

Premiegeweld verzuimverzekeringen: ongewenste uitwerkingen

Verder pakt een serviceprovider de en bloc bepaling uit de kast om tussentijds de premies te verhogen met (slechts) 11%. Daarnaast heeft een verzekeraar het aanbod richting gevolmachtigd agenten drastisch ingeperkt en de volmachttekening voor een groot deel beëindigd.

Veel werk voor niks?

Het gevolg is dat een groot deel van adviserend Nederland druk in de weer is met een herpositionering op de markt. Wordt de premieverhoging geaccepteerd of gaan we oversluiten? Dit betekent vele offerteverzoeken bij diverse aanbieders. Maar ook veel overleg over mantels, overname van grote groepen werkgevers ineens etc. Ofwel heel veel werk, voor … Ja voor wat eigenlijk?

Passend advies

Een verzuimverzekering is een product dat moet passen bij de klant. Gaat het dan enkel om de premie? Nee, dat niet. Het gaat om het geheel; de aanpak van verzuim rond preventie, casemanagement, Arbo-ondersteuning etc. Aan de andere kant realiseer ik mij ook dat de klant uiteindelijk de premie moet betalen en niet te veel wil betalen. De vraag is alleen wat ‘teveel’ is. Wat overigens ook bijzonder is dat er een convenant Verzuimpremies is, waarmee premie-aanpassingen transparant moeten zijn. De huidige aanpassingen zouden langs deze meetlat gelegd kunnen worden. Als dat niet goed uitpakt is de vraag of het product wel passend is, want bij verlengingen van contracttermijnen is de premie-aanpassing niet overal even transparant. En dat is wel een vereiste.

Focus enkel op premie

Een gevaar dat ik zie ontstaan is dat de focus weer komt te liggen op enkel de premie. Maar er is meer: uit onderzoek van het Ministerie SZW blijkt dat de nieuwe Arbowet die in 2018 bij alle werkgevers goed geïmplementeerd moet zijn, niet goed opgepakt is bij met name het kleinere MKB. En met al deze wijzigingen in verzekeringsland denk ik dat dat verder ook niet goed gaat komen. Immers, er wordt een verzekering gesloten met een basiscontract Arbo en dan is het toch ok? De Arbowet stelt echter meer: preventie, RI&E etc. En een gezonde en veilige werkplek is minstens net zo belangrijk als goede arbeidsvoorwaarden.

Allemaal papier

Het gevolg hiervan is dat de focus ligt op de nieuwe verzekeringsconstructies, met een andere Arbo. Allemaal papier. En dan wordt het stil in verzuimland, want men telt de knopen, moet processen en nieuwe klanten inrichten en contracten opmaken. Waar dan de werkelijke verzuimaanpak gaat starten is de vraag. Laat staan dat er aandacht is voor preventie.

Ik pleit voor rust en stabiliteit. Want alleen dan kan er gewerkt worden aan een gedegen verzuimbeleid voor de kleine en middelgrote werkgevers. En laat dat nu net de markt zijn waar het nu over gaat; deze hebben de verzuimverzekeringen hard nodig.

Reageer op dit artikel